fläckvishåravfall

När det gäller grovhet så är

Allt upprepar att „litet är vackert” (särskilt hos kvinnor med små bröst), men i själva verket är alla människor ägna mer uppmärksamhet åt den kvinna som har stora bröst, även om det inte är mycket trevligt, och de kommer att gå helt ointresserade i närheten vacker välpreparerade kvinna som är inte så mycket.

Added: 2017-04-03 | Comments: 1 | Category: lang-se